ESMAABI TEENUS

G4S parameedikud osutavad erakorralist esmaabi

parameedik

Meie parameedikud on esmaabioskustega päästetöötajad, kelle peamiseks ülesandeks on pakkuda kiireloomulist erakorralist esmaabi.

Nad on läbinud teenuse osutamiseks vajaliku koolituse ning on aktiivsed tervishoiu valdkonnas. Igapäevaselt tehakse tööd kiirabis, haiglas, perearstikeskustes, olles taustalt erakorralise meditsiini tehnikud, õed, abiõed. 

Tagame üritustel kvaliteetse ja kiire esmaabi ning raskemate traumade ja terviserikete puhul kutsume viivitamatult kohale kiirabi. Meie parameedikud omavad vajalikke esmaabi vahendeid, et vajadusel osutada erakorralist abi.

Üritustel osutatav esmaabi:

  • lõike/torkehaavade puhastamine, sidumine;
  • nihestuste hooldus ja fikseerimine;
  • külmahooldus;
  • päikesepõletuse/päikesepiste hooldus;
  • pindude eemaldamine;
  • allergiahoogudele reageerimine;
  • alajahtumise hooldus;
  • elustamine.
esmaabi
KÜSI PAKKUMIST