TULEOHUTUSKOOLITUS

G4S omab rohkelt teadmisi ja kogemusi tuleohutuse valdkonnas ning korraldab koolitusi nii ettevõtete töötajatele, ettevõtetes tuleohutuse eest vastutajatele kui ka igapäevaselt tuletööd tegevatele isikutele. Ehkki tuleohutuskoolitused moodustavad G4Si pakutavate teenuste hulgas olulise ja üha kasvava osa, läbime neid regulaarselt ka ise, et kindlustada töötajate oskus tulla toime ohtlikus olukorras.