TURVAJUHTIDE KOOLITUSED

Turvajuhi kvalifikatsioonikursus

Koolitus on mõeldud turvaülematele, sisevalveteenistuse juhtidele, haldusjuhtidele või teistele töötajatele, kes vastutavad ettevõtte turvalisuse eest. Koolituse viivad läbi G4Si koolitajad ja koostööpartnerid, kes omavad erialast väljaõpet ja pikaajalist töökogemust.

Koolituse läbija omandab pärast kutseeksami sooritamist kvalifikatsiooni „Turvajuht, tase 5“.

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on vähemalt keskharidus ning puuduvad kehtivad kriminaalkaristused.

Koolituse sisu:

 • turvaplaani koostamise põhimõtted;
 • turvatööd reguleerivad seadused;
 • riskijuhtimine ja turvalisuse juhtimine;
 • tehnilised valvesüsteemid – nende hindamine ja kasutamine;
 • projektijuhtimine turvateenuse pakkumisel;
 • turvataktika, erivahendid turvatöös, isikukaitse;
 • suurürituste ettevalmistamine;
 • tööohutus turvavaldkonnas;
 • inimeste juhtimine ja juhendamine;
 • teeninduspõhimõtted turvatöös;
 • tuleohutus.

Turvajuhi täiendkoolitus

Koolitus on mõeldud turvaülematele, sisevalveteenistuse juhtidele, haldusjuhtidele või teistele töötajatele, kes vastutavad ettevõtte turvalisuse eest. Koolituse viivad läbi G4Si koolitajad ja koostööpartnerid, kes omavad erialast väljaõpet ja pikaajalist töökogemust.

Koolitusel osaleja saab täiendavaid teadmisi turvaala juhtimist puudutavatel aktuaalsetel teemadel.

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on “Turvajuht, tase 5” kutsetunnistuse olemasolu.

SOOVIN PAKKUMIST