TURVAKOOLITUSED

Pakume laia valikut turvalise käitumise ning turvameetmete ja -vahendite koolitusi nii äri- kui ka avalikule sektorile.

Korraldame tööalaseid koolitusi vastavalt ettevõtete tellimusele üksikisikutele või gruppidele.
Koolituste läbiviimisel kaasame ka teiste valdkondade eksperte, kellel on valdkonnale vastav kõrgem haridus või vastav töökogemus õpetatavas valdkonnas. Meie klientideks on riigiasutused, majutus- ja meelelahutusasutused, tervishoiuasutused, tanklaketid, transpordi- jt ettevõtted. Koolitused koosnevad nii teooriast kui ka praktikast ning on alati kavandatud kliendi vajadustest lähtuvalt. Koolitusmeetodina kasutame interaktiivset loengut, situatsiooni lahendamise ülesandeid, rollimänge, praktilisi harjutusi ja videotreeningut.

Koolitusi viivad läbi G4Si koolitajad ja koostööpartnerid, kel on erialane väljaõpe ja pikaaegne töökogemus.