VETELPÄÄSTE KOOLITUS

Koolitus on mõeldud rannavalve töötajatele või isikutele, kes soovivad töötada rannavalvuritena, aga ka ujumisinstruktoritele. Koolitust viivad läbi G4Si koolitajad ja koostööpartnerid, kes omavad erialast väljaõpet ja pikaajalist töökogemust. 

Koolituse läbija oskab ära tunda ohuolukordi, ennetada neid ning oskus tegutseda ohuolukordades. Koolituse läbimisel saab osaleja koolituse läbimise tunnistuse, kutseeksami sooritamisel kutsetunnistuse “Vetelpäästja, tase 3”.

Koolituse sisu:

  • sissejuhatus ja korralduslikud küsimused;
  • psühholoogia: inimtüübid, olukordade lahendused, meeskonnatöö, suhtlemine avalikus ruumis;
  • ujula praktika: võistlusujumine, rakendusujumine, 300 m test, kiirendused, päästevõtted, transpordivõtted, otsingud;
  • pääste teooria: ajalugu, varustus, päästmine, otsimine, praktilised harjutused;
  • esmaabi: kannatanu seisundi hindamine, elustamine (teooria), verejooks, luumurrud, muud sagedasemad õnnetusjuhtumid, lahastamine ja sidumine (praktika);
  • kehaline kasvatus;
  • ujulapraktika ja avaveepraktika.
vetelpääste
KÜSI PAKKUMIST