Läbipääsuteenus

Läbipääsuteenus ehitusplatsidele

ehitusplats

Töötab töötaja kaartidega ning nutitelefonidega

Vastab maksu- ja tolliameti nõuetele

Piiramatu arv kasutajaid ja läbipääse

Mis on läbipääsuteenus ehitusplatsidele?

Alates 1.oktoobrist 2023 kehtib uus seadus, mis kohustab ehituse peatöövõtjaid regulaarselt edastama maksuametile isikute ehitusobjekti töömaal viibimisaja andmeid. Oleme arendanud läbipääsuteenuse platvormi, mis täidab kõiki riiklike nõuded ning edendab objekti töö korraldust ja ohutuse tagamist.

G4S läbipääsuteenus töötab pilvepõhisel platvormil, mis võimaldab peatöövõtjal hallata andmeid ehitusobjekti töömaal viibivatest ja töötavatest isikutest, samuti edastada automaatselt seaduses nõutavad andmed maksu- ja tolliametile. 

Läbipääsuteenus ehitusplatsidele sisaldab objektile sisenevate isikute sisenemise ja väljumise registreerimiseks vajalikke seadmeid, tarkvara ning tugiteenust.

Läbipääsu registreerimise seade

Ehitusplatsidele paigaldatav läbipääsuteenuse seadmestik on kasutajasõbralik lahendus. Objektile sisenemisel või väljumisel viipavad inimesed oma töökaarte seadme kaardilugeja vastu. Toiming registreeritakse koheselt Nutivõti süsteemis ning saadetakse edasi TTKI-sse.

Läbipääsuteenus sobib ka ehitusplatsidele, mis vajavad täiendavaid turvameetmeid, näiteks turnikeesid, auto- ja jalgväravaid. Saame pakkuda Teie vajadustele kohandatud terviklikku lahendust.

läbipääs

Millised ehitusobjektid tuleb registreerida?

Suuremad ehitusobjektid ning ehituse töövõtuahel ja ehitusplatsile lubatud töötajad tuleb registreerida Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonna töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteemis (TTKI).

Ehitusobjekt ja seal töötavad inimesed tuleb registreerida kõigil ettevõtetel, kui

  • töö objektil kestab üle 30 tööpäeva ja korraga on tööl vähemalt 20 inimest või objekti üldmaht on rohkem kui 500 inimtööpäeva;
  • objekti ehitamist alustati pärast 1. oktoobrit 2023 või objekti ehitamine on pooleli ja selle eeldatav valmimistähtaeg on hiljem kui 1. oktoober 2024.
KÜSI PAKKUMIST