Läbipääsuteenus

Läbipääsuteenus ehitusplatsidele

ehitusplats

Töötab töötaja kaartidega ning nutitelefonidega

Vastab maksu- ja tolliameti nõuetele

Piiramatu arv kasutajaid ja läbipääse

Mis on läbipääsuteenus ehitusplatsidele?

Alates 1.oktoobrist 2023 kehtib uus seadus, mis kohustab ehituse peatöövõtjaid regulaarselt edastama maksuametile isikute ehitusobjekti töömaal viibimisaja andmeid. Oleme arendanud läbipääsuteenuse platvormi, mis täidab kõiki riiklike nõuded ning edendab objekti töö korraldust ja ohutuse tagamist.

G4S läbipääsuteenus töötab pilvepõhisel platvormil, mis võimaldab peatöövõtjal hallata andmeid ehitusobjekti töömaal viibivatest ja töötavatest isikutest, samuti edastada automaatselt seaduses nõutavad andmed maksu- ja tolliametile. 

Läbipääsuteenus ehitusplatsidele sisaldab objektile sisenevate isikute sisenemise ja väljumise registreerimiseks vajalikke seadmeid, tarkvara ning tugiteenust.

Läbipääsuteenus sobib ka ehitusplatsidele, mis vajavad täiendavaid turvameetmeid, näiteks turnikeesid, auto- ja jalgväravaid. Saame pakkuda Teie vajadustele kohandatud terviklikku lahendust.

Kui soovid saada põhjalikumat ülevaadet, kellel tuleb maksuametile edastada ehitusobjekti töömaal viibimisaja andmeid ning kuidas täpsemalt G4Si läbipääsuteenus töötab, siis kuula Äripäeva podcasti. Saadet saab kuulata SIIT.

Läbipääsu registreerimise seade

Ehitusplatsidele paigaldatav läbipääsuteenuse seadmestik on kasutajasõbralik lahendus. Objektile sisenemisel või väljumisel viipavad inimesed oma töökaarte seadme kaardilugeja vastu. Toiming registreeritakse koheselt Nutivõti süsteemis ning saadetakse edasi TTKI-sse.

Seade saab voolu vooluvõrgust, aga lühiajalised voolukatkestused seda ei mõjuta. Kui voolu ei ole, siis seade töötab automaatselt kuni kaheksa tundi oma autonoomse toiteallika peal. Kõik seadmed on G4Si seiresüsteemi poolt monitooritud.

Läbipääsuseade töötab üle 4G-ühenduse. Kui vahepeal peaks tekkima sidekatkestus, on seadmel mälupuhver, mille abil saab side taastumisel kaartide andmed sünkroniseerida.

läbipääsuteenus

Millised ehitusobjektid tuleb registreerida?

Suuremad ehitusobjektid ning ehituse töövõtuahel ja ehitusplatsile lubatud töötajad tuleb registreerida Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonna töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteemis (TTKI).

Ehitusobjekt ja seal töötavad inimesed tuleb registreerida kõigil ettevõtetel, kui

  • töö objektil kestab üle 30 tööpäeva ja korraga on tööl vähemalt 20 inimest või objekti üldmaht on rohkem kui 500 inimtööpäeva;
  • objekti ehitamist alustati pärast 1. oktoobrit 2023 või objekti ehitamine on pooleli ja selle eeldatav valmimistähtaeg on hiljem kui 1. oktoober 2024.
KÜSI PAKKUMIST