patrull

PATRULLTEENUS

Patrullteenus seisneb G4Si turvapatrulli regulaarsetes kontrollides valvatavale objektile, mille käigus kontrollivad meie turvatöötajad valveobjekti seisukorda. Iga kontrollkäik fikseeritakse elektrooniliselt ja on taasesitatav, see tagab läbipaistva teenuse. G4Sil on üle Eesti 75 turvapatrulli, mis annab võimaluse pakkuda teenust igas Eestimaa paigas (v.a. väikesaared).

Juhul kui objektile on tekitatud kahju või eksisteerib kahju tekkimise oht, teavitavad turvatöötajad G4Si juhtimiskeskust ja alustavad objekti valvamist. Koheselt informeeritakse ka kliendi esindajat, olenevalt juhtumist lahendatakse olukord ise või kaasatakse politsei ja päästeamet. Turvatöötajad ei lahku sündmuskohalt enne kliendi esindaja saabumist.

Turvapatrulli töötajad on varustatud eri- ja sidevahenditega (käerauad, pipragaas, tulekustutid ja esmaabivahendid) ning on läbinud tööks vajalikud koolitused. Hädaolukordades teavitab turvatöötaja G4S juhtimiskeskust, kes saadab vastavalt olukorrale objektile täiendava arvu turvapatrulle.

Patrullteenuse plussid:

  • Operatiivne meede

Teenuse vajaduse tekkimisel on võimalik alustada koheselt teenuse kasutamisega.

  • Ennetav meede

Kui on teada, et objekt on pideva kontrolli all, hoiab see ebasoovitavad isikud eemal. Võimalik valvata ka neid kohti, kus tehnilise valve lahendused ei ole mõistlikud.

  • Kuluefektiivne

Pisteline kontroll on soodsam, kui pidev turvatöötaja viibimine objektil. Samas tagab see juhtumite kiire avastamise ja on ennetava toimega. Patrulliteenus on hea lahendus ka avaliku ruumi - pargid, bussipeatused, avalikud väljakud, laste mänguväljakud, spordirajatised - pidevaks kontrollimiseks. Teenust kasutavad üle Eesti mitmed omavalitsused, mille tulemusena on tagatud avalikus ruumis oleva vara säilimine ja heakord.

SOOVIN PAKKUMIST