Projekteerimine ja paigaldus

G4S Eesti pakub klientidele turvaalaseid terviklahendusi alates projektist, kvaliteetsest tehnikast, paigaldusest ja lõpetades hooldusega.

Turvakontseptsiooni väljatöötamine

Turvakontseptsioon annab firma turvalisuse tagamise ja juhtimise võimalikud põhimõtted ja seisukohad, mis on konkreetsete tehniliste turvaprojektide väljatöötamise või täiustamise aluseks.

Turvakontseptsiooni koostamisel selgitame välja ning analüüsime ohu- ja riskifaktoreid, arvestades firma tegevuse iseärasusi, objektide paiknemist ja ehituslikku eripära jpm arvestame firma soove turvalisuse tagamisel.

projekt

Turvasüsteemide projekteerimine ja paigaldus

Erinevate turvakontseptsioonide elluviimisel pakume välja tehnilise lahenduse koos vajaminevate seadmete, nende paigalduse, käsitsemisõpetuse ning personali koolitusega. Vastavalt sõlmitud raamlepingule varustab G4Si turvatehnikaga AS Alarmtec.

G4S Eestil on Päästeameti automaatse tulekahjusignalisatsiooni projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise vastavussertifikaat.

Turvasüsteemide hooldus

Valvesüsteemi regulaarne hooldus tagab selle pideva töökorras oleku.

Teeme regulaarseid hooldustöid (süsteemi ja selle komponentide töökorras oleku kontroll, reguleerimine, puhastamine jms).

Kontrolli ja hoolduse käigus kõrvaldatakse avastatud vead. Kui kontrolli käigus selgub, et turvasituatsioon on objektil muutunud (näiteks vaheseinte ehitus, ringitõstetud mööbel jms), teeb G4S kliendile ettepaneku süsteemi täiustamiseks. Vajadusel täiendkoolitame süsteemi kasutajaid.

Klientidel on võimalik turvasüsteemi riketest teatada ja abi saada ööpäevaringselt, helistades telefonil 651 1911.

hooldus
KÜSI PAKKUMIST