RANNAVALVE

G4S on suurim rannavalve teenuse pakkuja Eestis

rannavalve

Esimene rannavalve üksus alustas tööd 1998

Oleme koolitanud üle 1000 vetelpäästja

20 randa

Osutame rannavalveteenust 20 rannas üle Eesti

Rannavalve on:

 • ranna eeskirjade jälgimine;
 • ranna külastajate heaolu tagamine;
 • vetelpääste;
 • ranna ala ja akvatooriumi puhastamine ja märgistamine;
 • rannainfo kogumine ja jagamine avalikkusele;
 • esmaabi andmine.

Aastas lahendame Eesti randades umbes 2900 rannaeeskirjade rikkumist.

Vetelpäästjad aitavad lisaks veeohutuse tagamisele rannakülastajatel üles leida kaduma läinud lapsi ja tagada rannas korda. Vetelpäästjad on lisaks päästmis- ja esmaabioskustele omandanud ka teadmisi psühholoogiast. 

Kuna töö on hooajaline, siis leidub inimesi, kes on juba aastaid rannavalve tiimis olnud. Vetelpäästjaid on väga erinevatelt elualadelt – nende seas on pedagooge, arste, päästjaid, treenereid ja tippujujaid. Vetelpäästjate abilistena saavad suvel tööd ka noored G4Si töömalevlased.

G4S vetelpäästjad on koolitatud vastavalt SA Eesti Kutsekoda kinnitatud kutsestandardile.

G4S vetelpäästja:

 • tunneb vetelpääste põhireegleid ja taktikat;
 • teab veeõnnetusteni viivaid ohte ja püüab neid ennetada;
 • tegutseb veeõnnetuse korral kiirelt ja korrektselt;
 • oskab kasutada rannavalveteenuse osutamiseks vajalikku varustust ja päästevahendeid;
 • vajadusel osutab kannatanule esmaabi.
rannavalvurid