HÄIREPÕHINE VIDEOVALVE

Häire korral kontrollime valveobjekti videopildi vahendusel

videovalve

G4S jälgib valveobjekti seisukorda videoanalüütikaga varustatud jälgimisseadmestiku või jälgimisseadmestikuga ühendatud häireseadmestiku abil. Jälgimisseadmestiku videopildi visuaalvaatlust teeb operaator ainult valveobjektilt G4Si juhtimiskeskusesse saabunud häiresignaali korral.

Häiresignaali rakendab olenevalt süsteemist kas videoanalüütika reegel või häireseadmestiku andur. G4S reageerib kohe, kui jälgimisseadmestiku videopildi visuaalvaatluse tulemusel fikseeritakse valveobjektil häireolukord.

Võimalikud häireolukorrana käsitletavad tegevused/olukorrad:

 • omavoliline sisenemine valveobjektile;
 • tulekahju;
 • õigusrikkumine või oht selle toimumiseks;
 • oht või juba toimunud rünnak valveobjekti terviklikkusele;
 • mõni muu konkreetse valveobjekti kohta koostatud objekti juhendis kirjeldatud olukord.
olukord

G4S reageerib kohe ka siis, kui valveobjektilt häiresignaali saabudes ei ole valveobjektil toimuvat võimalik jälgida videopildi vahendusel.

Häireolukorrana ei käsitleta järgmisi olukordi:

 • videopildi visuaalvaatlusel on ilmne, et häiresignaali on põhjustanud loomad ja/või linnud, valvatavasse alasse ulatuvad varjud või valgusvihud, lumi, tugev vihm vms;
 • videopildi visuaalvaatlusel ei tuvastata videopildi vaateväljas liikumist ega avastata valveobjektile mittekuuluvaid objekte;
 • klient tühistab häire.

Häireolukorras reageerib G4S vastavalt lepingutingimustele. Võimalikud on järgmised variandid:

 • patrullekipaaži saatmine;
 • kliendi kontaktisiku informeerimine;
 • vajadusel Päästeameti teavitamine;
 • audioühenduse olemasolul suulise hoiatuste tegemine.
patrull
KÜSI PAKKUMIST