Rahvusvaheline kontsern

2021. aastal omandas G4Si juhtiv turva- ja kinnisvarahaldusteenuseid pakkuv ettevõte Allied Universal®. Üle maailma töötab Allied Universalis (koos G4Siga) kokku 800 000 inimest enam kui 1300 haruettevõttes.

G4S Eesti esindused asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. G4S Eesti käive oli 2023. aastal ligi 76 miljonit eurot ja töötajate arv peaaegu 1900. G4Sil on 100 000 püsiklienti. 

G4Sile kuulub Eesti Turvaettevõtete Liidu andmetel 30% Eesti turvaturust, 39% Eesti valveteenuste turust ja 60% Eesti tehnilise valve turust. Oma hea maine klientide hulgas on G4S pälvinud eelkõige tänu teenuste ja teeninduse kvaliteedile. 

G4S Eestile on omistatud kvaliteedijuhtimise sertifikaat ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimise sertifikaat ISO 14001:2015.

G4S tegutseb
G4S KESKKONNAPOLIITIKA

G4S lähtub enda tegevuses keskkonda säästvast mõtteviisist. Iga töötaja tegutseb keskkonda hoidvalt. Astume samme selle nimel, et vähendada CO2 saastet meie elukeskkonnas. Autode kasutusel on oluline roll meie tegevuses ja me pingutame selle nimel, et vähendada sellest tekkivaid tagajärgi. Arendustegevuses on meie suundumuseks luua e-lahendusi.

keskkonnapoliitika
MEIE VÄÄRTUSED
  • Oleme KIIRED, USALDUSVÄÄRSED ja UUENDUSMEELSED.
     
  • Oleme HOOLIVAD ning seame inimesed ja OHUTUSE esikohale.
     
  • Teeme MEESKONNATÖÖD ja käitume igas olukorras VÄÄRIKALT. 
väärtused

G4S on Eestis tegev ka mitmetes erialaliitudes, panustades Eesti ettevõtluskeskkonna ja turvavaldkonna arendamisse.

Eesti Turvaettevõtete Liit (ETEL) on loodud 1993. aastal juhtivate turvaettevõtete poolt eesmärgiga koondada võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi ning esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega. Eesti turvaturu liidrina suhtume tõsiselt turuliidri rolli ühiskonna turvalisemaks muutmisel. Aktiivse osalemisega Eesti Turvaettevõtete Liidus anname olulise panuse turvavaldkonna arengu tagamiseks. 

ETEL

Eesti Kaitsetööstuse Liit (EKTL) asutati 2009. aastal eesmärgiga esindada oma liikmete huve ning arendada koostööd Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Liitu kuulumine on G4Si jaoks oluline, kuna rahvusvahelise turvakontserni osana omame turvalisuse tagamisel kogemusi ka kaitsestruktuurides üle maailma. Aktiivse osalemisega Eesti Kaitsetööstuse Liidus anname omapoolse panuse Eesti riikliku julgeoleku parendamisesse.

EKTL

Ameerika Kaubanduskoda Eestis on mittetulunduslik, mittepoliitiline äriettevõtete ühendus. Ameerika Kaubanduskoja eesmärk on arendada vastastikku kasulikke majandussuhteid Ameerika Ühendriikide ja Eesti Vabariigi vahel, aidata kaasa ettevõtluse edendamisele, jälgida ja tutvustada Koja liikmetele Eesti seadusandlust ja poliitikat, tutvustada eestlastele Ameerika tavasid ja pühi ning aidata Koja liikmetel luua omavahelisi ärisuhteid.

See partnerlus annab meile suurepärase võimaluse tugevdada oma sidemeid Eesti-Ameerika ärikogukonnaga ja jagada oma kogemusi ja teadmisi turvavaldkonna teemadel. Ootame põnevusega tulevasi koostööprojekte ja usume, et see partnerlus on mõlemale poolele väärtustloov.

Ameerika kaubanduskoda