Märka turvateenindajat

G4Si töötajad teevad tööd selle nimel, et Eesti oleks turvalisem ja meie kõikide tervis oleks hoitud. Selleks, et pakkuda parimat teenindust, saad ka Sina kliendina kaasa aidata, andes meile asjakohast tagasisidet.

Ootame Sinu tagasisidet aasta ringi, sest hea klienditeenindus on meie jaoks väga oluline.

Kirjelda järgnevalt mõne sõnaga, mis pani Sind turvateenindajat märkama, näiteks tegutsemine mingis olukorras, tähelepanelik suhtumine, abivalmidus, viisakus. Kui turvateenindaja nime ei õnnestunud tabada, siis piisab ka sellest, kui märgid aja ja koha.