G4S TÖÖANDJANA

Oleme hinnatud tööandja ja väidame uhkusega, et meil on parimad töötajad. Kliendirahulolu-uuringud annavad tunnistust sellest, et meie töötajad on omal alal kompetentsed ja klientide poolt hinnatud.

Hoolime

 • G4Si koostööpartnerid pakuvad oma tooted/teenuseid soodsate hindadega;
 • jõulukingitus töötajate kuni 12-aastased lastele;
 • jõulukingitus töötajatele, kelle peres kasvab 4 või enam alla 19-aastast last;
 • öisel ajal tööle või töölt koju saamiseks organiseerime ise transpordi;
 • hoiame sind kursis ettevõttes toimuvaga läbi siseajakirja Sensor;
 • abiellumise puhul anname vaba päeva ja säilitame sel päeval keskmise töötasu; 
 • töötajale, kes kutsutakse riigikaitse kordusõppusele, tagame äraolekul töötasu;
 • lapse sünni puhul maksame sünnitoetust;
 • lähedase kaotuse korral maksame toetust;
 • peame oma kolleege meeles juubelisünnipäevadel.
hoolime

Märkame

 • tunnustame kolleege, kellel täitub 5., 10., 15., 20. ja 25. tööjuubel;
 • tunnustame iga kvartali parimaid kolleege pidulikul vastuvõtul;
 • kord aastas toimub pidulik gala, kus tunnustame aasta parimaid.
märkame

Panustame

 • G4Si spordiklubi liikmena saad üle Eesti soodsalt sportida;
 • pakume võimalust töötada paindliku tööajaga;
 • soovi korral saad liituda G4S Staff meeskonnaga ja osaleda suurürituste turvamisel;
 • pakume töötajatele võimalust arenguks ja ettevõttesiseseks liikumiseks;
 • toetame töötajate arengut läbi Tuleviku Tegija programmi ja erialakoolituste;
 • kord aastas kohtume kõigi kolleegidega meeleolukatel perepäevadel;
 • pakume töötajatele G4Si tooteid ja teenuseid soodsatel tingimustel.  
panustame

Miks teha G4Sis turvatööd?

Et luua töökeskkond, mis soodustab meeskonnavaimu ning pühendumist G4Si väärtustele ja eesmärkidele, seisab ettevõte hea selle eest, et igat töötajat koheldaks õiglaselt, austusega ja lugupidavalt.

Põhjuseid, miks meile tööle tulla:

 • tuntud ja mainekas rahvusvaheline ettevõtte;
 • paindlik tööaeg;
 • sina valid, kus töötad;
 • sportimisvõimalused G4S Spordiklubis;
 • arengu- ja karjäärivõimalused;
 • kindel sissetulek;
 • kvaliteetne koolitus;
 • mugavad tööriided;
 • kollektiivlepingust tulenevad õigused ja soodustused.